بیشتر بدانید از

اولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی کشور

پروفسور فرهود (پدر علم ژنتیک ایران)، بنیانگذار، استاد و مدیر گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 1317 در تهران متولد شد.ایشان در سال 1969 مدرک پزشکی از دانشگاه ارلانگن آلمان و سال 1972 مدرک PhD ژنتیک انسانی از دانشگاه مونیخ آلمان را اخذ نمود. همچنین در سال 1991 از سوی دانشگاه مونیخ آلمان درجه پروفسوری به ایشان اعطاء گردید. وی بعد از بازگشت به ایران در سال 1354 اولین کلینیک ژنیتیک در کشور را تأسیس نمود و از سال 1355 تاکنون به سمت کارشناس ژنتیک انسانی و عضو کمیته اخلاق در ژنتیک پزشکی سازمان بهداشت جهانی منصوب و از سال 1382 به عضویت کمیته ملی اخلاق در علم و فناوری و اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو در آمده است. همچنین عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم، تریست از سال 1375 و فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران از سال 1385 بوده است. در کارنامه علمی درخشان این استاد برجسته ژنتیک، بیش از 120 مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی و ارائه بیش از 230 مقاله در کنگره های علمی داخل و خارج کشور، حاصل خدمات پژوهشی بسیار ارزشمند ایشان به چشم می خورد. همچنین از سال 1360 مدیر مسوول و سردبیر مجله IRANIAN JOURNAL Of PUBLIC HEALTH و سردبیر مجله کودکان استثنایی و مجله اخلاق در علوم و فناوری و چند مجله علمی دیگر است. در سال 1369 جایزه علمی جشنواره بین المللی خوارزمی و در سال های 1378 و 1382 لوح افتخار و جایزه علمی جشنواره ابن سینا به ایشان اهداء گردید.


سوابق علمی پروفسور داریوش فرهود


:: کارشناسی در روانشناسی (BSC) از دانشگاه ماینس، آلمان (1963)
:: دکتری پزشکی(MD) از دانشگاه ارلانگن، آلمان (1969)
:: دکتری ژنتيک انسانی و انسان شناسی (PHD) از دانشگاه ماينس، آلمان (1972)
:: پروفسوری در ژنتيک پزشکی (Prof) از دانشگاه مونيخ، آلمان (1991)
:: بنيانگذار، استاد و مدير اولین گروه ژنتيک انسانی در ایران، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1352 تا 1382).
:: بنيانگذار و رئيس کلينيک ژنتيک، تهران (1354 تا کنون).
:: استاد مدعو، مرکز کودکان معلول ذهنی، دانشگاه مونيخ، آلمان (1369 تا 1370).
:: کارشناس رسمي رشته ژنتيک انسانی، سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1355 تا کنون).
:: عضو کميته " اخلاق در ژنتيک پزشکی" سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1373 تا 1380).
:: عضو پيوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم، تريست (از1375).
:: عضو کميته ملی " اخلاق زيستی" کميسيون ملی يونسکو- ايران (1382 تا کنون).
:: عضو پيوسته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی ايران، تهران (از 1385).
:: کشف و گزارش گونه جديدی از ترانسفرين انسان "ترانسفزين ايران" (1367)
:: کشف و گزارش يک بيماری جديد ژنتيکی " مولتيپل سينوستوزيس شديد" در يک دودمان بزرگ ايرانی (1378)
:: تقدير نامه رئيس دانشگاه تهران به مناسبت" خدمات پژوهشي بسيار ارزشمند" (1364)
:: تقدير نامه وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به مناسبت" کوشش در اعتلای بهداشت کشور" (1369)
:: لوح افتخار و جايزه ریاست محترم جمهوری از جشنواره جهانی خوارزمی، در پژوهش (1369)
:: دو لوح افتخار و جايزه جشنواره ابن سينا، در پژوهش (1378و 1382)
:: لوح افتخار و جايزه جشنواره رازي، در انتشارات (1387)
:: لوح افتخار و جايزه براي سردبيري فصلنامه انگليسي زبان "بهداشت ايران" به عنوان" مجله ممتاز بين المللي" (1388)
:: لوح افتخار ریاست محترم جمهوری، به مناسبت "تلاش‌های خالصانه و آثار ارزشمند و خلاقانه در طول دوران خدمت" (1389)
:: لوح افتخار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برای "کوشش خستگی‌ناپذیر در راستای اعتلای دانشکده" (1389)
:: لوح افتخار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برای "سی سال مدیریت و سردبیری مجله بهداشت ایران" (1389)
:: لوح افتخار معاون اول محترم رئیس جمهور از بیست و ششمین جشنواره جهانی خوارزمی، به عنوان "داور پیشکسوت" (1391)
:: لوح افتخار و تندییس جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز ـ تهران (1393)
:: لوح افتخار و تندیس "استاد نمونه" دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)
:: لوح افتخار و تندیس جشنواره ابن سینا برای سردبیری "ماهنامه بهداشت ایران" به عنوان مجله علمی پژوهشی برگزیده (1393)
:: لوح افتخار تقدیر از برگزیدگان گروه‌های علمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران (1393)
:: لوح افتخار کمیسیون‌ ملی یونسکو ـ ایران، برای ده سال سردبیری "فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری" (1393)
:: مدير مسئول و سردبير " مجله بهداشت ايران" به زبان انگليسی (1360 تا کنون)
:: مدير مسئول و سردبير " مجله بهداشت جهان" به زبان فارسی (1378 تا کنون)
:: سردبير " مجله کودکان استثنائی" (1380 تا کنون)
:: سردبير " مجله اخلاق در علوم و فناوری" (1384 تا کنون).
:: سردبير " مجله تعليم و تربيت استثنايي (1384 تا کنون).
:: عضويت در چندين انجمن علمی داخلی و خارجی (از 1350 تا کنون).
:: عضو شورای نويسندگی، چندين مجله علمی- پژوهشی داخل و خارج کشور (از 1353 تا کنون) .
:: دبير انجمن ژنتيک ايران (1353 تا 1360).
:: موسس و رئيس انجمن تالاسمی ايران (1365 تا 1369).
:: دبير انجمن بهداشت ايران (1366 تا 1380).
:: عضو کميته داوری جشنواره علمی خوارزمی (1379 تا کنون).
:: عضو موسس و هيا ت مديره انجمن ايرانی اخلاق در علوم و فنا وری (1384 تا کنون).
:: انتشار بيش از يکصد و هشتاد مقاله علمی- پژوهشی به زبان‌های انگليسی، آلمانی و فارسی (از1350 تا کنون)
:: ارائه بيش از دويست و سی مقاله در کنگره های علمی- تخصصی داخل و خارج کشور (از1350 تا کنون)
:: راهنمايی بيش از يکصد پايان‌نامه (تخصصی، دکتری و کارشناسی ارشد) و پروژه های تحقيقاتی. (از 1352 تا كنون)
:: عضو گروه چهارنفری نگارندگان " واژه نامه زيست شناسی "( انگليسی، فارسی) حدود بيست هزار واژه (1360تا 1369)
:: عضو گروه پنج نفری نگارندگان " واژه نامه پنج زبانه زيست شناسی" (انگليسی، فارسی، آلمانی، فرانسه، اسپانيايی) (1372تا 1380)
:: مجری طرح ملی " بررسی اثرات آلودگی هوای شهر تهران به سلامت انسان " (آغاز 1379 – پایان 1382)
:: ناظر، مشاور و همکار پروژه " طرح ملی ژنوم انسان در جمعيت های مختلف ايرانی" (1381 تا 1385)
:: مجری " طرح کشوری بررسی فراوانی ژنهای کانکسين 26 و پژواکين در کودکان ناشنوا، در اقوام مختلف ايرانی" ( 1381 تا کنون)
:: عضو شورای سیاست گذاری مدرسه ملی زیست فناوری ایران (1398 تاکنون)
:: دبیر علمی کنگره بین المللی زیست پزشکی (1396 تاکنون)
:: عضو شورای ریاست کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی (از 1400 تاکنون)
:: سردبیر انتشارات زیست فناوری ایران (از 1399 تاکنون)
:: هیئت موسس انجمن علمی فناوری های نوین پزشکی ایران (از 1400 تاکنون)